top of page

Кому потрібна мозочкова стимуляція і що можна подолати за її допомогою

Мозочкова стимуляція – це комплекс вправ, спрямованих на розвиток ділянок мозку, що відповідають за формування мови, поведінку дитини. Якщо раніше вважалося, що мозочок управляє рівновагою і координує рухи очей і інших частин тіла, то сьогодні вчені довели, що цей маленький клубочок, що містить величезну кількість нейронів, відповідає за своєчасний розвиток інтелекту, мови та емоційного фону дитини.Програма стимуляції мозочка реалізується зі спеціальним обладнанням Learning Breakthrough Kit (Balametrics), спирається на теорію доктора Френка Більгоу і досвід 30-ти річної практики її застосування. Вона допомагає поліпшити навички мовлення, письма, математичні навички, пам’ять і розуміння. Цей тренінг для дітей з труднощами в навчанні, а також дітям зі специфічними хворобами.

Витоки виникнення програми, її суть і області застосування

На початку 1960-х років Френк Більгоу під час роботи з дітьми, що погано вміють читати, виявив зв’язок між руховою активністю і змінами навичок читання. Саме це стало початком для розвитку концепції роботи з дітьми з порушеннями сенсорної інтеграції, які тягнуть за собою складності в навчанні.

Дані, отримані в ході практичних експериментів доктором Більгоу, знайшли своє відображення в багатьох інших теоріях про рух і розумовому розвитку дітей. Прикладами цього служать теорія рівневої організації Н.А. Бренштейна, теорія СДЛ ВПФ А.Р. Лурія, принципи нейропсихології дитячого віку Л.С. Цвєткової, діяльний підхід А.Н. Леонтьєва та інші.

 

Сам Більгоу висунув 3 принципу програми:

 1. стимулювання сенсорної інтеграції;

 2. просторову уяву і відчуття рівноваги;

 3. пропріоцептивне навчання.

Звичайно, 30 років тому вчений не міг передбачити все, але інші зацікавлені фахівці в ході застосування програми на практиці змогли доповнити її ще 2 такими принципами:

 1. індивідуально-особистісне навчання;

 2. поетапне формування.

Таким чином, програма мозочкової стимуляції спирається на 3 аспекти: психологічний, дидактичний і інструментально-технічний. У сукупності даних аспектів методика удосконалює роботу мозочка, формуючи велику кількість нових нейронних зв’язків, що позначається на рівні навченості дитини. В ході занять підвищується пластичність мозку і з’являється можливість заповнити прогалини і заповнити недоліки функціональності базових структур головного мозку.

 

Даний комплекс вправ підходить для досягнення позитивної динаміки в роботі з дітьми при:

 1. порушення уваги;

 2. гіперактивності;

 3. проблемах з оволодінням шкільних навичок;

 4. порушення координації рухів, моторної незручності;

 5. порушення усного та писемного мовлення;

 6. дисграфии, дислексії після проходження основного курсу корекції за методикою Дейвіса;

 7. порушеннями аутичного спектру; ЗПР, ЗРР, ММД, СДУГ.

Устаткування Balametrics Learning Breakthrough Kit

Устаткування за своїм характером досить різноманітне, тому відповідає корекційно-розвивального принципу подвійної стимуляції. Методика LBK має такі переваги як компактність, технологічність і варіативність у використанні. Ось перелік обладнання для мозочка стимуляції в певній послідовності і способи його застосування.

Балансируюча  дошка.  Спочатку дитина бере саме цей предмет і вчиться тримати рівновагу, тільки після його досягнення виконуються наступні вправи, стоячи на цій дошці. Рівень складності вправ може підвищуватися не тільки за рахунок додаткового матеріалу, а й регулювання положення ніг на розмітці дошки, зміни кута роликів.

Різновагові мішечки. Відрізняються вони розміром, вагою і кольором, на кожен з таких мішечків педагог дає певні завдання, спрямовані на координацію рухів.

М’яч-маятник.

Планка з кольоровими секторами. Дошка зворотного зв’язку з гумовими м’ячиками. На ній є цифри від 1 до 9, служить ця дошка способом відповідати на математичні питання і отрапляти в ціль, тренувати окомір і влучність.

Цільовий щит або стенд з цілями. Цілі – це таблиця, в осередках якої зображені геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, зірка, ромб.Педагог-нейропсихолог стежить за послідовністю виконуваних дитиною вправ, правильної черговості завдань. Також строго стежить за технікою безпеки у використанні обладнання і правилами перебування на заняттях. У побудові заняття для дитини викладач обов’язково починає з простого і переходить до складного, вибирає оптимальний рівень складності для дитини, створює додаткову мотивацію для виконання завдань.

Комплекс мозочкової стимуляції має широкий спектр застосування. Результатами занять з LBK стають:

 1. розвиток міжпівкульових зв’язків;

 2. стабілізація роботи вестибулярної системи;

 3. розвиток зорово-просторових уявлень;

 4. вдосконалення координації;

 5. розвиток уваги, пам’яті і концентрації;

 6. закріплення ефекту після проходження основного курсу корекції дислексії за Р. Дейвісом;

 7. стимуляція психомовного розвитку (при ЗПР, ЗРР, РДА);

 8. особистісні зміни.

Можливість подолати різного типу мозочкові порушення, наприклад, синдром дефіциту уваги, дислексію, порушення письма і читання, при шкільної неуспішності, травмах головного мозку, в основі якого лежить сенсорна інтеграція і є головне завдання програми мозочкової стимуляції.  З нею за допомогою методики доктора Більгоу і спеціального устаткування педагоги  успішно справляються вже не перший рік.

110 переглядів

Comments


bottom of page