top of page

Математична майстерність

Корекція дискалькулії за методом Дейвіса 

Мета 

Надати людям розуміння основних логічних концепцій, які лежать в основі всієї математики, і оволодіти основними арифметичними функціями. Це включає в себе підрахунок, розуміння цифрових символів, значення місця символа, арифметичні операції (додавання, віднімання, множення та ділення), дроби та десяткові дроби, множення та ділення. 

Крім того, програма може вирішувати такі завдання, як визначення часу, використання календаря, використання грошей і баланс на банківському рахунку. 

Вища математика може розглядатися залежно від цілей і віку клієнта.

Вік

Підходить для дітей віком від восьми років  до дорослих без обмеження у віці. 

Тривалість 

Орієнтовно  30-48 годин, як правило, протягом п’яти - восьми послідовних днів, і необмежену кількість годин подальших консультацій по завершеній програмі без додаткової оплати.

Результат

Наприкінці коучингової частини програми студент вивчить усі інструменти розумової концентрації та навчиться ними користуватися. 

Людина матиме покращену здатність регулювати увагу/фокус, виправляти спотворення сприйняття, а також отримати знання та досвід із методами навчання для оволодіння математичною мовою та символами. 

Випускник програми  матиме глибоке розуміння основних понять для розуміння та вивчення математики, а також глибоке розуміння принципів додавання, віднімання, множення та ділення.

Примітка.
Наша програма базується на розумінні, а не на запам'ятовуванні. Математика освоюється через конкретний, «реальний» досвід перед тим, як її перенести на папір у вигляді символів.  Студентів навчають послідовно, починаючи з дуже базового рівня, а далі крок за кроком надбудовують нове розуміння математичного функціонування. За допомогою цього підходу заповнюються прогалини в їхніх базових знаннях.

дівчинка ліпить з пластиліну

Розвиває: 

Основні концептуальні знання
Опанування базових "будівельних блоків" усієї математики:

зміни, наслідки, час, послідовність, порядок

і розуміння системи базової десятинної системи счислення. 

Когнітивний розвиток

Відповідне коригування зміни порядку чисел,

вирівнювання чисел у стовпчиках для обчислення, а також розпізнавання та використання символів операцій (+,-,x,÷).

 

Математичну пам'ять
Запам'ятовування основних математичних фактів через засвоєння,

запам'ятовування кроків розв'язання математичних задач (наприклад, довге ділення або алгебра),

а також ментальна математика.

Розвʼязування задач


Точне прочитання текстових задач, чітке розуміння того, про що йдеться в задачі, вміння виокремити важливу інформацію від другорядної, несуттєвої для розв'язання задачі, вміння реалізовувати план розв'язання задачі.

Математичні символи та мова
Ідентифікація знаків та їх значення (наприклад, +, -, x, <, =, >, %),

а також розуміння значення лексики, яка використовується в математиці.

Позитивне мислення
Підтримка позитивного настрою, який дозволяє максимально використовувати навчальний потенціал, розпізнавання та усунення стресу до того, як він переросте у розчарування під час виконання математичних завдань, стратегії зменшення тривожності перед тестом.

Зменшує

  • Неуважність або " недбалі" помилки

  • Схильність до неточного підрахунку об'єктів і отримання щоразу іншого результату

  • Схильність неправильно вносити інформацію в калькулятор (щоразу отримуючи іншу відповідь)

  • Перестановка цифр

  • Неправильне розміщення чисел у стовпчиках для обчислень

  • Неправильне прочитання/пропуск символів дій (+,-,x,/)

  • Проблеми з визначенням розряду ("не забути перенести" чи "позичити", розставити десяткові знаки тощо).

  • Залежність від заучування замість розуміння

  • Тривожність, головні болі, запаморочення, розлади шлунку через математику

  • Проблеми з розумінням словесних задач- Втома- Знає відповідь, але не може показати результат

Інструменти математичної програми Дейвіса

Програми, які пропонуються в PRIMA, вирішують основні проблеми навчання.

Кожен клієнт йде з своїм персональним «ящиком інструментів».

Нижче наведено список інструментів, які можуть бути надані.

В залежності від початкового рівня кількість інструментів у студентів протягом  пʼятиденної програми може відрізнятись.  

Орієнтація
Balance Test

Процедура Орієнтації/Вирівнювання 

Термометр

Шкала енергії 

Meditation

Розрядка 

Засіб корекції неточного зорового та слухового сприйняття зору, відчуття рівноваги, руху або плину часу.

Ця процедура допоможе у читанні та розумінні друкованого тексту, сприйнятті на слух того, що насправді говорять, а також у діяльності, що вимагає координації чи соціальних навичок.

Вправа з шкалою енергії дає студенту можливість усвідомлено контролювати свій енергетичний рівень і те, де він буде найбільш доречним. Її можна використовувати в соціальних або навчальних ситуаціях для ефективного спілкування. Це також дасть їм можливість конртольовано усунути розчарування або тривогу. Як бонус, ми також можемо використовувати його для засинання і занять спортом!

Розрядка - це інструмент, який використовується для усунення розчарування, тривоги, покращення сну та полегшення навчання. Він пов'язаний з усіма іншими інструментами.

алфавіт з пластиліну
хлопчик ловить мʼячики
один

Майстерність символів Дейвіса® 

Укладання нових нейронних шляхів

Математичні вправи

Вивчення алфавіту в глині. Сканування мозку показує, що процес творення і процес навчання настільки тісно пов'язані, що викликають однакову мозкову активність. Ми створюємо глиняні або пластилінові моделі понять, які можуть викликати плутанину у клієнта.

Наприклад: алфавіт, слова без значення (це, що, в тощо), розділові знаки, наслідок, час, послідовність, порядок, відповідальність і мотивація, а також розділові знаки.

Оволодіння символами понять у пластиліні усуне плутанину в навчанні та соціальних ситуаціях. Усунення цієї плутанини, в свою чергу, усуне неточне сприйняття. (Див. також "Чому глина?")

Кінестетичні вправи та вправи на рівновагу використовуються для зміцнення нейронної мережі, яка відповідає за точне сприйняття та баланс.

Підхід Девіса спрямований на усунення основних проблем, через які у деяких людей виникають труднощі з розумінням та вивченням математики за допомогою традиційних методів навчання.  Візуально-просторове мислення часто заплутується у словах і символах, які описують математичні явища. Після засвоєння базових концепцій для осмислення всіх математичних понять, вивчення математики стає легким.

дівчинка в навушниках

Точна слухова  настройка

Слухова орієнтація може покращити рівновагу, сприйняття, мову та координацію.

Це слуховий процес, який спеціально розроблений для узгодження слуху із зором, щоб мати точне сприйняття.

IMG_2516.jpg

 Концепції Дейвіса для життя 

Створення основних концепцій: себе, змін, наслідків, часу, послідовності та порядку може дати клієнтам усвідомити причинно-наслідкові звʼязки та можливість подолати труднощі в таких сферах: зосередженість, поведінка, управління енергією, соціальні навички, імпульсивність та інші симптоми, пов’язані з СДУГ.

беспорядок-в-голове-136226317.jpg

Стратегії організації та впорядкування 

Візьміть з собою одну з різноманітних організаційних стратегій, щоб допомогти впорядкувати шкільний ранець, робочий стіл, одяг, документи, рахунки,  колекції тощо.

Бизнесвумен нажимает смайлик .jpeg

Стирання негативних образів

Стоп буллінг.png

Кордони і управління булінгом 

Оскільки дислексик сприймає свою уяву як реальність, початок діяльності з негативним настроєм може призвести до поразки ще до того, як він спробує її виконати. Ця техніка дозволяє клієнту усунути причину негативного ставлення.

Ми сподіваємося, що нашим дітям ніколи не доведеться проходити через це, але реальність малює іншу картину. Ці методи виявилися дуже корисними для зменшення та усунення цькування.

bottom of page