top of page
Зошит з почерком

ИСПРАВЛЕНИЕ ПОЧЕРКА И ПИСЬМА

Коррекция дисграфии и дизорфографии по методу Дейвиса

Мета

Улучшить разборчивость написанного, изложение мыслей на бумаге, умение видеть и исправлять свои ошибки, улучшить правописание.

Это достигается путем предоставления человеку возможности стабилизировать восприятие, контролировать искажения восприятия и научиться использовать конкретные техники для развития легкого и эффективного письма.

Возраст

Підходить для дітей віком від семи до дорослих.

Тривалість

Приблизно 30 годин як самостійна базова програма, або 12-18 годин, як правило, протягом двох або трьох послідовних днів після проходження програми "Корекція дислексії за методом Дейвіса". 

Примітка

Ця програма зазвичай поєднується з програмою читання, оскільки одна доповнює іншу

ПРОГРАМА ПОКРАЩУЄ:

01

Читабельность

Мелкая моторика, осознание образования букв, соответствие размера, формы и расстояния между буквами.

02

Редагування

Виправлення власних пропусків/видалень/орфографічних/граматичних помилок, використання пунктуації та написання опису.

03

Стратегії письмового вираження

думок на папері та здатність розпізнавати та створювати  структуру оповідання та структуру есе. 

04

Пам'ять і правопис

Основні правила правопису та те, які букви чи сполучення позначають певні звуки.

Поняття фонеми і графеми: за звукове і візуальне сприйняття відповідають різні ділянки мозку. 

05

Редагування

Розслаблене мислення дозволяє максимально використовувати навчальний потенціал, розпізнавати та усувати стрес, а також використовувати стратегії для зменшення "тестової тривоги".

Зменшує

  • Перенапруження м'язів і втома рук

  • Поспіх і непослідовність у письмі

  • Нерівномірний інтервал між буквами

  • Похиле письмо (літери з'їжджають з рядка)

  • Повільне, копітке письмо

  • Невідповідність розміру, форми та інтервалів між літерами

  • Помилкове списування з дошки

  • Неможливість викласти думки на папері в логічній послідовності

  • Писарський спазм 

  • Нерозбірливе письмо

Інструменти письмових програм Дейвіса

Програми, які пропонуються в PRIMA, вирішують основні проблеми навчання.

Кожен клієнт йде з своїм персональним «ящиком інструментів».

Нижче наведено список інструментів, які можуть бути надані. 

Обʼєм ящику інструментів залежить від початкового рівня студента та багатьох інших факторів. 

Орієнтація
хлопчик стоїть на одній нозі
Термометр
Meditation

Процедура Ориентации/Виравнивания

Засіб корекції неточного зорового та слухового сприйняття зору, відчуття рівноваги, руху або плину часу.

Ця процедура допоможе у читанні та розумінні друкованого тексту, сприйнятті на слух того, що насправді говорять, а також у діяльності, що вимагає координації чи соціальних навичок.

Шкала енергії 

Упражнение со шкалой энергии дает студенту возможность осознанно контролировать свой энергетический уровень и то, где он будет наиболее уместным. Его можно использовать в социальных или учебных ситуациях для эффективного общения. Это также даст им возможность конролированно устранить разочарование или тревогу. В качестве бонуса, мы также можем использовать его для засыпания и занятий спортом!

Розрядка 

Розрядка - це інструмент, який використовується для усунення розчарування, тривоги, покращення сну та полегшення навчання. Він пов'язаний з усіма іншими інструментами.

алфавіт з пластиліну

Мастерство символов Дейвиса® 

хлопчик ловить мʼячики

Прокладывание новых нейронных путей

дівчинка в навушниках

Точна слухова настройка

Изучение алфавита в глине. Сканирование мозга показывает, что процесс созидания и процесс обучения настолько тесно связаны, что вызывают одинаковую мозговую активность. Мы создаем глиняные или пластилиновые модели понятий, которые могут вызвать путаницу у клиента.

Например: алфавит, слова без значения (это, что, в и т.д.), знаки препинания, следствие, время, последовательность, порядок, ответственность и мотивация, а также знаки препинания.

Овладение символами понятий в пластилине устранит путаницу в обучении и социальных ситуациях. Устранение этой путаницы, в свою очередь, устранит неточное восприятие. (См. также "Почему глина?")

Кінестетичні вправи та вправи на рівновагу використовуються для зміцнення нейронної мережі, яка відповідає за точне сприйняття та баланс.

Слухова орієнтація може покращити рівновагу, сприйняття, мову та координацію. Це слуховий процес, який спеціально розроблений для узгодження слуху із зором, щоб мати точне сприйняття.

зошит учня з помилками

Разборчивый почерк

Охватывает различные возможности для неразборчивого почерка:

напряженное удерживание ручки,

недоразвитие тонких мышц,

многочисленные мысленные образы букв, неразвитые нейронные сети, приводящие к плохому формированию букв, или неосознание высоты, формы, пространства или угла букв.

Бизнесвумен нажимает смайлик

Стирання негативних образів

Оскільки дислексик сприймає свою уяву як реальність, початок діяльності з негативним настроєм може призвести до поразки ще до того, як він спробує її виконати. Ця техніка дозволяє клієнту усунути причину негативного ставлення.

Голова с панелью управления

Структуризація письмового тексту

Студент может иметь отличные идеи и информацию на определенную тему, но ему часто может быть трудно изложить их в логической и приемлемой структуре.

Видение структуры в четкой, визуальной форме помогает упорядочить информацию.

беспорядок-в-голове

Стратегії організації та впорядкування 

Возьмите с собой одну из различных организационных стратегий, чтобы помочь упорядочить школьный ранец, рабочий стол, одежду, документы, счета, коллекции и тому подобное.

пластилиновая модель

 Концепції Дейвіса для життя 

Создание основных концепций: себя, изменений, последствий, времени, последовательности и порядка может дать клиентам осознать причинно-следственные связи и возможность преодолеть трудности в таких сферах: сосредоточенность, поведение, управление энергией, социальные навыки, импульсивность и другие симптомы, связанные с СДВГ.

Стоп буллинг.png

Границы и управление буллингом 

Ми сподіваємося, що нашим дітям ніколи не доведеться проходити через це, але реальність малює іншу картину. Ці методи виявилися дуже корисними для зменшення та усунення цькування.

сторителлинг

Карта сторітеллінгу

Этот инструмент помогает разрабатывать идеи истории, сюжетную линию, переходы, описания и редактирование с помощью изображений.

Он разбивает процесс на маленькие, легкие шаги.

Интеллект карты

Интеллект-карты

Ми використовуємо майндмеппінг, в основі якого лежить  візуальний підхід і включає в себе техніки прискореного навчання (доступ до паттернів мозку). Це допомагає студенту не тільки впорядкувати свої думки перед написанням, але й збалансовує його для навчання та організації в цілому.

Шахова дошка з рожевою фігурою ферзя

Эффективные стратегии обучения 

Лайфхаки, различные стратегии обучения и техники запоминания, чтобы студент мог выбрать те, которые лучше всего подходят именно ему.

bottom of page